Category Archives: Chữ ký số

CHỮ KÝ SỐ

Hiện nay, với chữ ký số (chữ ký được mã hóa điện tử) doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng kê khai thuế qua mạng và có thể thực hiện nhiều giao dịch trong tương lai thông qua chữ ký này. Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ Trí Đức tư […]